Marktupdate week 10: energiemarkt in beweging

Stijgende gas- en elektriciteitsprijzen

Deze week werden we geconfronteerd met een opwaartse trend in de gasprijzen op de Europese markt, vooral op de Nederlandse TTF-markt. De stijging begon aan het begin van de week en resulteerde in een toename van bijna €2/MWh ten opzichte van het voorgaande prijsniveau. De huidige prijs voor de maand vooruit staat nu op €27,83/MWh. Deze stijging wordt deels toegeschreven aan onverwacht onderhoud aan Noorse gasinstallaties en aan een ongeplande onderbreking bij een belangrijke Amerikaanse LNG-producent.

Wereldwijde LNG-markt en concurrentie

De toegenomen vraag naar LNG in Azië heeft geleid tot een verhoogde concurrentie op de wereldmarkt. Vooral door de hoge kolenprijzen in Azië kiezen energieproducenten nu vaker voor gas als alternatief voor kolen. De stijgende kolenprijzen worden aangewakkerd door een groeiende vraag uit landen als China en India, die hun voorraden aanvullen in aanloop naar het zomerseizoen. Deze situatie heeft niet alleen invloed op de gasmarkt, maar heeft ook geleid tot een stijging van de steenkoolprijzen in Europa.

Elektriciteitsmarkt en CO2-prijzen

De opwek van elektriciteit uit windenergie fluctueerde de afgelopen dagen, wat resulteerde in hogere prijzen op de spotmarkt voor elektriciteit. De prijzen van lange termijn elektriciteitscontracten stegen ook, in lijn met andere energiemarkten. Daarnaast is er een stijgende trend te zien in de prijs van CO2-emissierechten, mede veroorzaakt door veranderingen in de elektriciteitsproductie en -consumptie.

Wereldwijde economische ontwikkelingen

In China handhaaft men een groeiverwachting van 5%, maar analisten zijn sceptisch over de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen om de economie te stimuleren. In Europa worden trage dalingen in de inflatie en verslechterende economische indicatoren in landen als Duitsland en Frankrijk waargenomen. De OPEC+ blijft vasthouden aan productiebeperkingen, wat de oliemarkt beïnvloedt.

Conclusie

Hoewel de energiemarkten deze week een aantal opmerkelijke ontwikkelingen hebben doorgemaakt, blijft de algehele vooruitzicht redelijk stabiel. Hoewel stijgende prijzen zijn waargenomen, lijken deze deels het gevolg van technische correcties en niet noodzakelijk van fundamentele marktfactoren. Er zijn echter enkele zorgwekkende signalen, zoals de mogelijke impact van toekomstige gasleveringsproblemen en de voortdurende onzekerheid over de wereldwijde economische situatie. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en onze klanten op de hoogte houden van eventuele veranderingen die van invloed kunnen zijn op hun energiebehoeften.

Met vriendelijke groet,

Het team van SPOT Energie

Uw partner in zakelijke energie inkoop

jouw alineatekst (11)
Team SPOT Energie

Ook interesse in kostenoptimalisatie?