nov 15, 2022 | Info

Wanneer kan ik gebruik maken van de salderingsregeling?

Consumenten en ondernemers kunnen alleen salderen wanneer zij zelf duurzame energie opwekken. Vaak hebben we het dan over energie opgewekt uit zonnepanelen, waarvan zij vaak zelf een deel verbruiken maar ook een groot deel terug leveren op het openbare net. De energieleverancier is wettelijk verplicht de opgewekte stroom uit de zonnepanelen die teruggeleverd wordt aan het net te verrekenen met het energieverbruik. Deze verrekening wordt ook wel salderen genoemd. Alleen over het netto gesaldeerd verbruik betaalt men de verbruikskosten, energiebelasting en btw.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Een consument verbruikt 3.500 kWh per jaar
 • De teruglevering bedraagt 3.000 kWh per jaar
 • Dan is het gesaldeerd verbruik dus 500 kWh

In deze situatie betaalt men dus over 500 kWh het leveringstarief, energiebelasting, btw en netwerkkosten van de netbeheerder aan de energieleverancier.

Rekenvoorbeeld 2:

 • Een consument verbruikt 3.750 kWh per jaar
 • De teruglevering bedraagt 4.250 kWh per jaar
 • Dan is het gesaldeerd verbruik dus -500 kWh

In deze situatie ontvangt men voor de 500 kWh de afgesproken teruglevertarieven minus de netwerkkosten van de energieleverancier.

Uiteraard gelden er wel een paar regels voor salderen:

 • U kunt niet meer salderen dan u afneemt bij uw energieleverancier. Dit wordt ook wel de salderingsgrens genoemd.
 • Levert u meer terug dan dat u verbruikt dan krijgt u over dat verbruik een terugleververgoeding.
 • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie ontvangt van uw energieleverancier.
 • U kunt alleen salderen met een kleinverbruik aansluiting. 
 • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl.
 • ns dit zodra uw panelen zijn geïnstalleerd.

Afbouw salderingsregeling

De regering heeft besloten de huidige salderingsregeling tot 2025 aan te houden. Daarna wordt tot 2031 de saldering stapsgewijs afgebouwd. De overheid wil met deze regeling stimuleren dat de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct verbruikt wordt. Als de regeling volledig is afgebouwd, ontvangt men een vergoeding voor elke kWh stroom die men ongesaldeerd aan het net levert. De nieuwe regeling geldt voor iedereen, ongeacht of men al zonnepanelen heeft of ze nog gaat aanschaffen.

Afbouw salderingsregeling

Jaar2022202320242025202620272028202920302031
Afbouw100%100%100%64%64%55%46%37%28%0%
Afbouw salderingsregeling

Tot 2025 kan er dus gewoon nog gesaldeerd worden in Nederland maar hoe ziet de rekensom er na 2025 dan uit?

Rekenvoorbeeld 1 in 2025

 • Een consument verbruikt 3.500 kWh per jaar
 • Zij leveren 3.000 kWh terug.
 • Van de teruglevering is 1.920 kWh te salderen (64% van 3.000 kWh)
 • Van de teruglevering is 1.080 kWh niet salderen (36% van 3.000 kWh)
 • Het gesaldeerd verbruik dus 3.500 kWh minus 1.920 = 1.580 kWh

In deze situatie betaalt men dus over 1.580 kWh het leveringstarief, energiebelasting, btw en netwerkkosten van de netbeheerder aan de energieleverancier. Daarnaast ontvangt men voor de niet te salderen opbrengst van 1.080 kWh de afgesproken teruglevertarieven minus de netwerkkosten van de energieleverancier.

Zijn de spelregels van salderen bij iedere leverancier hetzelfde?

Voorheen was het verplicht voor energieleveranciers om jaarlijks te salderen, maar momenteel is dat niet meer het geval. De ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel gedaan om dit weer te verplichten en dit voorstel wordt begin december 2022 behandeld in de Tweede Kamer. De afgelopen maanden heeft het televisieprogramma Radar dit onderwerp meerdere malen besproken omdat Budget energie maandelijks salderen had ingevoerd. Door deze manier van salderen liepen klanten van Budget energie honderden euro’s mis. Na veel negatieve publiciteit is Budget energie toch overstag gegaan en zijn zij weer jaarlijks gaan salderen. Blijf dus de kleine lettertjes in de energieovereenkomst goed lezen.

Met vriendelijke groeten,

Frank Sol

Mede-eigenaar SPOT Energie

jouw alineatekst (11)
jouw alineatekst (11)

Ook interesse in kostenoptimalisatie?