Informatieplicht Energiebesparing: Wat het betekent voor jouw bedrijf en hoe SPOT Energie kan helpen

De informatieplicht energiebesparing is voor veel ondernemers een taak die vaak onderaan de prioriteitenlijst is blijven liggen. Helaas is de deadline van 1 december 2023 voor het indienen van rapportages al enige tijd verstreken. Het is nu van groot belang om in actie te komen.

Wat is informatieplicht energiebesparing?
De informatieplicht energiebesparing is een wettelijke verplichting voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Deze bedrijven moeten voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer en rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij treffen, met als doel de energie-efficiëntie te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Rapportage vindt eens in de 4 jaar plaats en is afhankelijk van de aard van de activiteiten op de locatie en het energiegebruik per jaar. Het rapporteren gebeurt aan de omgevingsdienst, waarbij de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) als leidraad dient. Deze lijst omvat maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, inclusief die welke CO2-uitstoot verminderen. Voor elke erkende maatregel wordt aangegeven of deze is uitgevoerd, samen met eventuele alternatieven. Momenteel is er een wetsvoorstel om de terugverdientijd te verlengen naar 7 jaar, wat vanaf de rapportageronde in 2027 van kracht zal zijn.

Wat valt onder de EML?
De Erkende Maatregelenlijst (EML) is opgedeeld in drie hoofdcategorieën: gebouwen, faciliteiten en processen. Het is essentieel om te begrijpen welke categorie voor jouw bedrijf relevant is, omdat dit bepaalt welke energiebesparende maatregelen je moet nemen. Voor gebouwen omvatten deze maatregelen bijvoorbeeld energiebesparing voor verwarming en verlichting, terwijl bij faciliteiten maatregelen gericht kunnen zijn op koeling, roltrappen of serverruimtes. Processen kunnen betrekking hebben op het beperken van warmteverlies en het implementeren van energiebesparende technieken in sectoren zoals de veehouderij. Of een specifieke maatregel direct uitgevoerd moet worden, hangt af van verschillende factoren, waaronder de huidige situatie en technische overwegingen. Bijvoorbeeld, het besparen van energie op verwarming heeft geen zin in een onverwarmde ruimte. Bovendien kunnen sommige maatregelen pas rendabel zijn bij latere renovaties, zoals het installeren van isolerend glas tijdens gevelwerkzaamheden.

Waarom is het belangrijk?
Het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het biedt ook tal van voordelen voor jouw bedrijf. Door energiebesparende maatregelen te implementeren, kun je niet alleen kosten besparen op je energierekening, maar ook je ecologische voetafdruk verkleinen. Bovendien draag je bij aan een duurzamere toekomst en laat je zien dat jouw bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Voor wie geldt het?
De informatieplicht energiebesparing is van toepassing op een breed scala aan bedrijven, waaronder kantoren, winkels, horeca, zorginstellingen en industriële bedrijven. Als jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, dan ben je verplicht om hieraan te voldoen.

Hoe kan SPOT Energie jou helpen?
Bij SPOT Energie begrijpen we de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Daarom bieden we op maat gemaakte oplossingen en ondersteuning om jou te helpen aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd energie te besparen.

Ons team van experts staat klaar om jouw bedrijf te begeleiden bij het identificeren en implementeren van energiebesparende maatregelen.

Wil je meer weten over hoe SPOT Energie jou kan helpen bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing? Neem gerust contact met ons op, wij staan klaar om je te ondersteunen op weg naar een duurzamere toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Frank Sol

Team SPOT Energie
Team SPOT Energie

Ook interesse in kostenoptimalisatie?