Bedrijven geconfronteerd met terugbetaling energiecompensatie

Duizenden ondernemingen worden geconfronteerd met het terugbetalen van een deel van de energiecompensatie die ze vorig jaar hebben ontvangen. Dit komt doordat de werkelijke energieprijzen sinds eind 2022 zijn gedaald, wat niet overeenkomt met de prijzen waarmee bij de aanvraag werd gerekend.

In totaal hebben 10.806 bedrijven een tegemoetkoming voor hoge energiekosten aangevraagd, voornamelijk in sectoren als horeca, sport en recreatie, landbouw en detailhandel. Het voorschot van 35% van de uiteindelijke energiecompensatie was gebaseerd op modelberekeningen die uitgingen van hogere energieprijzen. Nu blijkt echter dat de werkelijke kosten veel lager zijn, waardoor 69% van de aanvragers een deel of het hele bedrag moet terugbetalen.

Ruim een kwart van de aanvragers moet zelfs het volledige voorschotbedrag terugbetalen. De tegemoetkoming was bedoeld voor bedrijven die minstens 7% van hun omzet aan energiekosten kwijt waren. Helaas hebben veel bedrijven die grens niet gehaald.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat bedrijven vanaf de eerste week van april een verzoek tot betaling kunnen ontvangen. De TEK-regeling was bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de periode van november 2022 tot en met december 2023.

Conclusie:
De onverwachte daling van de energieprijzen heeft geleid tot een uitdagende situatie voor duizenden bedrijven die energiecompensatie hebben aangevraagd. Hoewel de regeling bedoeld was om hen te ondersteunen bij hoge energiekosten, blijkt dat de werkelijke kosten aanzienlijk lager zijn dan verwacht. Dit benadrukt het belang van nauwkeurige berekeningen en realistische verwachtingen bij het opstellen van dergelijke compensatieregelingen. (Bron: ANP)

Met vriendelijke groet,

Het team van SPOT Energie

Uw partner in zakelijke energie inkoop

jouw alineatekst 17
Team SPOT Energie

Ook interesse in kostenoptimalisatie?